Tietoja yrityksestämme

Sähköliike Wattiset Oy on perustettu 1988 toimien tuolloin yhdessä paikkakuntalaisen sähkösuunnitteluyrityksen kanssa.
Vuonna 1990 yritykset erkanivat erillisiksi suunnitelu- ja urakointiyrityksiksi, mistä lähtien olemme toimineet nykyisellä nimellä.
Alkuvuosina yrityksemme työllisti vain yrityksen perustaneen kolmikon, satunnaisia kiireapulaisia lukuunottamatta.

Aluksi toimintamme koostui lähinnä omakoti- ja pienrakentamisesta, laajentuen myöhemmin kaupallisen- ja julkisen rakentamisen puolelle. Toiminnan laajentumisesta johtuen yrityksemme henkilömäärä on kasvanut alun kolmesta nykyiseen kahdeksaan henkilöön.
Rakennustapojen ja tekniikan kehityksestä johtuen henkilökuntamme hallitsee nykyaikaiset järjestelmät niin antenni-, ATK-, äänentoisto-, kiinteistöautomaation kuin perinteisen sähköistyksenkin saralla.
Toimialueenamme on koko Suomi, Muoniosta Hankoon.